top of page

SLUŽBY

Hlavní činností je kompletní zajištění energetických staveb distribučních sítí NN, VN - projekce, realizace, revize a kompletní zajištění potřebné legislativy. Mezi vedlejší činnosti patří kompletní realizace veřejného osvětlení, přípojek pro drobné zákazníky, revize elektro a zemní práce.

Hlavním obchodním partnerem je společnost ČEZ Distribuce a.s.

20200630_103545%2520(1)_edited_edited.jp

Elektromontáže

S_elektromontáže

Naše společnost se specializuje převážně na výstavbu a rekonstrukce elektrického vedení, a to v napěťových hladinách NN a VN, ale také na výstavbu rozvoden a trafostanic a opravy zařízení, kterým již skončila plánovaná doba provozního života. Veškeré projekty na výstavbu i rekonstrukce provádíme komplexně od vypracování projektové dokumentace až po následnou údržbu zařízení.

Mimo standardních rekonstrukcí elektrického vedení a zařízení se zabýváme i odstraňováním škod vzniklých při nejrůznějších haváriích či vlivem počasí.

Realizujeme také přípojky pro průmyslovou a bytovou výstavbu, velkoodběratelské trafostanice a pro obce také kompletní správu a péči o veřejné osvětlení včetně jeho návrhu a vybudování.

NAŠE STROJNÍ VYBAVENÍ
 • Montážní vozidla s vybavením pro montáže vrchních i kabelových sítí NN, VN

 • Montážní plošiny pro práci v terénu i pod napětím

 • Jeřáb Praga V3S AD 080 pro práci v těžkém terénu 

 • Rypadla JCB 3CX a BOBCAT E19

 • Nakladač CAT 216B3

 • Nákladní automobily

 • Kabelové podvozky

 • Přepravníky na betonové sloupy

Našim klientům nabízíme také projektové, konzultační a inženýrské služby v oblasti energetických rozvodů NN a VN, trafostanic, veřejného osvětlení či sítí optické infrastruktury.

 

S čím vám můžeme v celém procesu zpracování projektu pomoci?

 • Zpracujeme pro vás projektovou dokumentaci, a to až po žádost o stavební povolení

 • Zajistíme vám realizační projektovou dokumentaci energetických staveb VN i NN, trafostanic a veřejného osvětlení

 • Zpracujeme projektovou dokumentaci v síti optické infrastruktury

 • Pomůžeme vám zpracovat rozpočty energetických staveb

 • Zajistíme vklad věcných břemen do katastru

 • Zajistíme také autorské dozory na stavbách

 • Zprostředkujeme kolaudaci staveb

IMG_5622.jpg

Projektové služby

S_projektove sluzby

Další ze služeb, kterou zajišťujeme našim zákazníkům, jsou revizní činnosti elektrických a jiných zařízení dle osvědčení vydaného Technickou inspekcí České republiky, které je platné pro revize elektrických zařízení do i nad 1000 V, a to v objektech třídy A a B včetně hromosvodů.

 • Revize hromosvodových zařízení 

 • Revize rozvodů nízkého napětí do 1000 V

 • Revize elektrických zařízení v objektech třídy A a B

 • Stanovení základních charakteristik zařízení včetně vystavení protokolu

 • Zkoušky elektrických zařízení

 • Kontroly a revize elektrického ručního nářadí

 • Kontroly a revize elektrických spotřebičů

AdobeStock_328847730-smal.jpg

Revize

S_revize
bottom of page