top of page

CERTIFIKACE

Společnost  KOLLERT ELEKTRO s.r.o. vytvořila a udržuje systém managementu kvality, který splňuje všechny požadavky specifikované normou ČSN EN ISO 9001:2009, systém environmentálního managementu, který splňuje všechny požadavky specifikované normou ČSN EN ISO 14001:2005 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který splňuje všechny požadavky specifikované normou ČSN OHSAS 18001:2008. 

 

Dále vlastníme platná oprávnění TIČR, naši zaměstnanci mají platná osvědčení TIČR pro provádění revizí elektro a autorizace ČKAIT.

 

Naši zaměstnanci absolvují pravidelná školení bezpečnosti práce a práce ve výškách. Jsou také držiteli certifikátů pro práce pod napětím, montáže izolovaných vodičů AES, PAS a kabelových souborů RAYCHEM, CELLPACK a Prysmian.

bottom of page